Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035 - 090 380 2840
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE

Điều Kiện Bảo Hành

  • Sản phẩm bảo hành được xác định bị hư hỏng do lỗi nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bảo hành phải có phiếu bảo hành và còn trong thời hạn bảo hành.
  • Phiếu bảo hành và tem bảo hành không bị rách hoặc tẩy sửa.
  • Sản phẩm được bảo hành có thể là mới hoặc được sửa chữa hoàn chỉnh; có thể là cái cùng loại hoặc cái tính năng tương đương hoặc cao hơn.
  • Sản phẩm không được bảo hành nếu nguyên nhân hư hỏng do: Sự cố về điện, s dụng quá s ức , vận chuyển, động vật,   môi trường (nóng, ẩm, độc hại, …), thiên tai, hoặc do bị tháo mở sửa chữa (không được công ty TIN VI ủy quyền).
  • Công ty TIN VI sẽ không chịu trách nhiệm: Sự tương thích và hư hỏng các sản phẩm khác (phần cứng, phần mềm) liên quan đến sản phẩm này, cũng như các thiệt hại về thời gian, sức khỏe, vật chất, tinh thần … do sản phẩm bảo hà gây ra.
  • Thời gian: Công ty TIN VI luôn nổ lực bảo hành nhanh nhất. Chỉ một vài trường hợp hiếm hoi khách quan thì thời gian cũng không quá 30 ngày.
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt