Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Đĩa CD/DVD/RW, Băng Từ,..
Tape/Zip Cartridges
      Ẩn Hình
 
EXABYTE V17 VXA Packet Tape Cartridge for VXA-2/VXA-1
Mã: T065
Băng từ lưu trữ EXABYTE Packet V17 8mm 170m 60GB/120GB cho VXA-2 và 33GB/66GB cho VXA-1
Giá1.060.000 VND
cái

HP DDS-2 8GB Data Cartridge C5707A
Mã: T018
Băng từ lưu trữ HP DDS-2 C5707A 8GB
Giá324.000 VND
cái

HP DDS-4 40GB Data Cartridge C5718A
Mã: T078
Băng từ lưu trữ HP DDS-4 C5718A 40GB dài 150m 
Giá285.000 VND
cái

HP LT03 Ultrium RW C7973A 800GB Data Catridge
Mã: T006
Băng từ lưu trữ HP LT03 Ultrium RW C7973A 800GB
Giá750.000 VND
cái

IBM VXAtape Cleaning Cartridge for VXA-2
Mã: T068
Băng lau đầu từ cho các ổ ghi băng VXA-2 hiệu IBM
Giá658.000 VND
cái

Imation 4mm DDS-120 8GB/4GB Data Tape
Mã: T079
Băng từ lưu trữ Imation 4mm DDS-120 8GB nén hay 4GB không nén, dài 120m, dùng cho ổ ghi băng DDS-2 
Giá208.000 VND
cái

Imation 4mm DDS-90 4GB/2GB Data Tape
Mã: T042
Băng từ lưu trữ Imation Black Watch 4mm DDS-90 4GB nén hay 2GB không nén, dài 90m 
Giá158.000 VND
cái

Imation 8mm 170m AME 40GB/20GB Data Tape
Mã: T040
Băng từ lưu trữ Imation Mammoth 8mm 170m AME 40GB nén, 20GB không nén, dài 170m 
Giá774.000 VND
cái

Imation 8mm D8-160 14GB/7GB Data Tape
Mã: T019
Băng từ lưu trữ Imation 8mm D8-160 14GB nén hay 7GB không nén, dài 160m 
Giá260.000 VND
cái

Imation Black Watch DC 6250 Data Cartridge
Mã: T030
Băng từ lưu trữ Imation DC 6250 (SLR1-250MB) 500MB nén hay 250MB không nén, dùng cho các ổ ghi băng QIC-150, QIC-120, SLR1
Giá265.000 VND
cái

Imation Black Watch DLTtape III 10/20GB Cartridge Tape
Mã: T020
Băng từ lưu trữ Imation DLTtape III 10/20GB dùng cho ổ ghi băng DLT 2000
Giá664.000 VND
cái

Imation Magnus 1.2 Data Cartridge
Mã: T098
Băng từ lưu trữ Imation Magnus 1.2GB, dùng cho các ổ ghi băng QIC-1000c, SLR3
Giá340.000 VND
cái

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt