Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Chuột, Bàn Phím, Presenter
Ball Mice
      Ẩn Hình
 
A4 Tech PS/2 Fast Ball Mouse
Mã: M049
Chuột Bi A4 Tech Nối PS/2 
Giá30.000 VND
con

Acer PS/2 3D Wheel Ball Mouse
Mã: M062
Chuột Bi Acer Nối PS/2
Giá45.000 VND
con

Agua PS/2 Wheel Ball Mouse
Mã: M071
Chuột Bi Agua Nối PS/2
Giá30.000 VND
con

Agua USB Ball Mouse
Mã: M300
Chuột Bi Agua Nối USB  
Giá30.000 VND
con

Apple Mouse For MAC
Mã: M072
Chuột Apple Cho Máy MAC
Giá75.000 VND
con

Comfort Ball Mouse
Mã: M084
Chuột Bi Comfort Nối PS/2
Giá45.000 VND
con

IBM Travel Ball Mouse
Mã: M102
Chuột Bi IBM Nhỏ Gọn Cổng PS/2 CHo Máy Notebook
Giá95.000 VND
con

Logitech 2-Button PS/2 Mouse
Mã: M111
Chuột Bi Logitech 2 Nút Cổng PS/2
Giá40.000 VND
con

Logitech 3-Button Ball Mouse
Mã: M113
Chuột bị Logitech 3-nút, nối cổng PS/2
Giá90.000 VND
con

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt