Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Quạt, Giải Nhiệt
Bột Dẫn Nhiệt
      Ẩn Hình
 
CPU Thermal Grease
Mã: K019
Mỡ dẫn nhiệt CPU máy tính, bôi giữa CPU và đế nhôm quạt giải nhiệt
Giá4.000 VND
gói

Mã: K098
Mỡ dẫn nhiệt CPU máy tính, bôi giữa CPU và đế nhôm quạt giải nhiệt
Giá20.000 VND
lọ

Stars DRG102 CPU Thermal Grease
Mã: K033
Mỡ dẫn nhiệt CPU máy tính, bôi giữa CPU và đế nhôm quạt giải nhiệt
Giá45.000 VND
ống

Stars DRG33 CPU Thermal Grease
Mã: K097
Mỡ dẫn nhiệt CPU máy tính, bôi giữa CPU và đế nhôm quạt giải nhiệt. 
Giá15.000 VND
ống

Stars DRG33 CPU Thermal Grease
Mã: K104
Mỡ dẫn nhiệt CPU máy tính, bôi giữa CPU và đế nhôm quạt giải nhiệt
Giá10.000 VND
ống

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt