Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Dây Cáp
KVM, PS2, MIDI
      Ẩn Hình
 
KVM Cable - PS2/VGA/PS2 1.5m
Mã: C130
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 1.5m 
Giá115.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 1.5m
Mã: C131
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 1.5m
Giá160.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 1.5m
Mã: C727
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 1.5m 
Giá134.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 10m
Mã: C132
Cáp KVM Dùng Chung Bàn Phím PS2, Chuột PS2, Màn Hình VGA; Dài 10m 
Giá519.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 15m
Mã: C133
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 15m
Giá745.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 3m
Mã: C134
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 3m
Giá195.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 3m
Mã: C511
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 3m
Giá195.000 VND
sợi

KVM Cable - PS2/VGA/PS2 5m
Mã: C136
Cáp PS2 KVM - PS2/VGA/PS2, dài 5m
Giá320.000 VND
sợi

KVM Cable - USB/VGA 1.5m by MT-ViKi
Mã: C042
Cáp USB KVM 1.5m MT-ViKi
Giá125.000 VND
sợi

KVM Cable - USB/VGA 3m by ATEN 2L-5303U
Mã: C713
Cáp USB KVM 3m ATEN
Giá590.000 VND
sợi

KVM Cable - USB/VGA 5m by ATEN 2L-5305U
Mã: C714
Cáp USB KVM 5m ATEN
Giá735.000 VND
sợi

MIDI USB Cable by Z-Tek
Mã: C536
Cáp USB nối máy tính với đàn Organ  
Giá390.000 VND
sợi

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt