Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Dây Cáp
Power Cord (cáp nguồn)
      Ẩn Hình
 
BS1363 to 2xIEC320-C13 Y Power Cord, 1.8m
Mã: C531
Cáp nguồn máy tính AC chia kiểu Y, 1 nguồn điện cung cấp 2 thiết bị, chân cắm điện nguồn kiểu UK
Giá110.000 VND
sợi

BS1363 to IEC320-C13 Fused Power Cord,  UK style 1.8m
Mã: C239
Cáp nguồn AC máy tính bàn, chân cắm điện 3 chấu vuông chuẩn Anh, dài 1.8m 
Giá60.000 VND
sợi

BS1363 to IEC320-C13 Fused Power Cord, UK style 2.3m
Mã: C529
Cáp nguồn AC máy tính bàn, chân cắm điện 3 chấu vuông chuẩn Anh, dài 2.3m 
Giá95.000 VND
sợi

BS1363 to IEC320-C5 Fused Power Cord, UK style 1.8m
Mã: C949
Cáp nguồn cho adapter máy xách tay, chân cắm điện 3 chấu vuông kiểu England/UK
Giá60.000 VND
sợi

CEE 7/16 to IEC320-C7 Power Cord, 1.2m
Mã: C722
Cáp nguồn cho adapter máy xách tay, chân cắm điện 2 chấu tròn.
Giá10.000 VND
sợi

CEE 7/16 to IEC320-C7 Power Cord, 1.8m
Mã: C357
Cáp nguồn cho adapter máy xách tay, chân cắm điện kiểu 2 chấu tròn
Giá78.000 VND
sợi

CEE 7/7 90° to IEC320-C13 Power Cord, 10A 1.2m
Mã: C234
Cáp nguồn AC máy tính bàn, chân cắm điện 2 chấu tròn, dài 1.2m 
Giá20.000 VND
sợi

CEE 7/7 90° to IEC320-C13 Power Cord, 10A 1.5m
Mã: C985
Cáp nguồn AC máy tính bàn, chân cắm điện 2 chấu tròn, dài 1.5m 
Giá50.000 VND
sợi

CEE 7/7 90° to IEC320-C13 Power Cord, 5A 1.8m
Mã: C648
Cáp nguồn AC máy tính bàn, chân cắm điện 2 chấu tròn, dài 1.8m
Giá35.000 VND
sợi

CEE 7/7 90° to IEC320-C5  Power Cord for Notebook Adapter, 1.8m
Mã: C072
Cáp nguồn cho adapter máy xách tay, chân cắm điện 2 chấu tròn.
Giá55.000 VND
sợi

CEE 7/7 to IEC320-C13 Power Cord, 10A 1.8m
Mã: C400
Cáp nguồn AC máy tính bàn, chân cắm điện 2 chấu tròn, dòng điện max 10A, dài 1.8m
Giá45.000 VND
sợi

IEC320 C13 to IEC320 C14 Extension Power Cord, 10A 1.8m
Mã: C037
Cáp nguồn nối dài 1.8m IEC320 C13 to IEC320 C14, nối máy tính với màn hình, UPS,...chịu tải 10A 250V
Giá124.000 VND
sợi

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt