Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Dây Cáp
FireWire 1394
      Ẩn Hình
 
4 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 1.4m
Mã: C494
Cáp Firewire IEEE-1394a, 4 pin qua 4 pin, dài 1.4m, tốc độ 400 Mbps.  
Giá40.000 VND
sợi

4 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 1.5m clear
Mã: C493
Cáp Firewire IEEE-1394a, 4 pin qua 4 pin, dài 1.5m, tốc độ 400 Mbps, bọc lớp chống nhiễu, màu nhựa trong  
Giá55.000 VND
sợi

4 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 3m
Mã: C655
Cáp Firewire IEEE-1394a, 4 pin qua 4 pin, dài 3m, tốc độ 400 Mbps, chất lượng cao 
Giá156.000 VND
sợi

4 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 4.5m
Mã: C656
Cáp Firewire IEEE-1394a, 4 pin qua 4 pin, dài 4.5m, tốc độ 400 Mbps
Giá275.000 VND
sợi

4-Pin to 4-Pin, Firewire 1394a Cable 1.8m
Mã: C779
Cáp Firewire IEEE-1394a, 4-Pin qua 4-Pin, Dài 1.8m, Tốc Độ 400Mbps 
Giá98.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 0.7m clear
Mã: C499
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 0.7m, tốc độ 400 Mbps, bọc lớp chống nhiễu, màu nhựa trong  
Giá45.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 1.8m
Mã: C780
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 1.8m, tốc độ 400 Mbps, chất lượng cao 
Giá138.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 1.8m clear
Mã: C148
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 1.8m, tốc độ 400 Mbps, bọc lớp chống nhiễu, màu nhựa trong  
Giá125.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 1m clear
Mã: C498
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 1m, tốc độ 400 Mbps, bọc lớp chống nhiễu, màu nhựa trong  
Giá50.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 3m
Mã: C657
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 3m, tốc độ 400 Mbps, chất lượng cao 
Giá189.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 4.5m
Mã: C041
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 4.5m.
Giá325.000 VND
sợi

6 pin - 4 pin, Firewire 1394a Cable 4.8m
Mã: C658
Cáp Firewire IEEE-1394a, 6 pin qua 4 pin, dài 4.8m, tốc độ 400 Mbps, màu đen
Giá350.000 VND
sợi

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt