Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
  Sản Phẩm Bộ Nhớ, Thẻ Nhớ Di Động

 2GB / 4GB USB 2.0
 8GB USB 2.0
 16GB USB 2.0
 32GB USB 2.0
 64GB USB 2.0
 8GB USB 3.0
 16GB USB 3.0
 32GB USB 3.0
 64GB USB 3.0
 Notebooks
 DDR3 / DDR4
 CF (CompactFlash)
 SD / SDHC
 microSD / microSDHC
 Misc.
Hạng Mục Chọn Lọc
2GB DDR2 800MHz SODIMM Memory by CORSAIR
Giá: 650.000 VND / thanh
2GB DDR2 800MHz SODIMM Memory by CORSAIR
 
   
/
 
   
/
 
   

Hạng Mục Chọn Lọc

 

 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt