Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Sản phẩm » Đầu Đổi / Nối / Hàn / Sạc
Audio / Video / TV / 1394
      Ẩn Hình
 
Stereo Audio Adapter, 3.5mm plug to 2.5mm socket
Mã: D359
Đầu đổi cổng âm thanh stereo 3.5mm chấu ra 2.5mm lỗ
Giá28.000 VND
cái

Stereo Audio Adapter, 3.5mm plug to 3.5mm plug
Mã: D079
Đầu đổi cổng âm thanh stereo 3.5mm chấu ra 3.5mm chấu
Giá28.000 VND
cái

Stereo Audio Adapter, 3.5mm socket to 2.5mm plug
Mã: D025
Đầu đổi cổng âm thanh stereo 3.5mm lỗ ra 2.5mm chấu
Giá22.000 VND
cái

Stereo Audio Adapter, 3.5mm socket to 3.5mm socket
Mã: D341
Đầu đổi cổng âm thanh stereo 3.5mm lỗ ra 3.5mm lỗ
Giá25.000 VND
cái

Stereo Audio Adapter, 6.3mm plug to 3.5mm socket
Mã: D220
Đầu đổi cổng âm thanh stereo 6.3mm chấu ra 3.5mm lỗ
Giá18.000 VND
cái

Stereo Audio Adapter, 6.3mm socket to 3.5mm plug
Mã: D026
Đầu đổi cổng âm thanh stereo 6.3mm lỗ ra 3.5mm chấu
Giá15.000 VND
cái

Stereo Audio Splitter, 3.5mm plug to 2 x 3.5mm socket
Mã: D021
Đầu chia cổng âm thanh stereo 3.5mm chấu ra 2 x 3.5mm lỗ
Giá12.000 VND
cái

Stereo audio Splitter, 3.5mm plug to 2 x RCA socket
Mã: D022
Đầu chia cổng âm thanh stereo 3.5mm chấu ra 2 x RCA lỗ
Giá18.000 VND
cái

Video Card 7 pin to Component Video/Analog Video/S-Video Adapter by Gigabyte
Mã: C883
Đầu chuyển cạc Video 7 pin qua cổng Component Video, Analog Composite Video và S-Video hiệu Gigabyte  
Giá239.000 VND
sợi

 
 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt