Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (028) 3930 1035 - 090 380 2840
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE

MẠNG NỘI BỘ MÁY CHỦ-MÁY TRẠM (client-server)  • Là những mạng nội bộ (LANs) có cấu trúc phân chia ứng dụng, trong đó nhiệm vụ và khối lượng công việc được phân chia giữa đơn vị cung cấp tài nguyên hay dịch vụ gọi là máy chủ và đơn vị yêu cầu dịch vụ gọi là máy trạm. Máy chủ chạy những chương trình điều hành mạng nhằm phục vụ và chia sẻ tài nguyên cho các máy trạm. Các máy trạm chỉ gởi yêu cầu dịch vụ mà không chia sẻ tài nguyên.

Đặc điểm của mạng máy chủ-máy trạm là thể hiện mối quan hệ của những chương trình chạy kết hợp trong một ứng dụng. Phần của máy chủ là cung cấp nhiệm vụ hay dịch vụ phải thực hiện cho một hay nhiều máy trạm khi nhận được yêu cầu. Việc quản lý tập trung trên máy chủ cho phép dể dàng kiểm soát an ninh và bảo mật cho hệ thống chống lại những trường hợp tấn công hay xâm nhập trái phép.

Những nhiệm vụ như trao đổi email, truy cập web, truy xuất dữ liệu thì được thiết lập trong mạng máy chủ-máy trạm. Cấu trúc máy chủ-máy trạm hiện nay trở nên một trong những ý tường quan trọng của mạng máy tính. Nhiều chương trình ứng dụng trong các lãnh vực (nhất là thương mại) được viết dùng trên cấu trúc mạng máy chủ-máy trạm. Cũng vậy, các giao thức ứng dụng chính trên internet như HTTP, SMTP, Telnet và DNS.

Những dạng riêng biệt của máy trạm gồm web browsers, email clients, và on-line chat clients

Những dạng riêng của máy chủ gồm web servers, ftp servers, application servers, database servers, mail servers, file servers, print servers,…

Mạng máy chủ-máy trạm (client-server) được sử dụng rộng rãi trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức công (công sở, bệnh viện, trường học,…). Dể dàng tăng qui mô hay liên kết hai hay nhiều hệ thống mạng với nhau, cũng như làm nền tảng cho nhu cầu phát triển mạng diện rộng (WAN)

  • Ưu điểm:

- Lý tưởng cho nhu cầu quản lý dữ liệu và người dùng, cũng như ứng dụng các phần mềm chuyên ngành như kế toán, sản phẩm, khách hàng, …

- Các tài khoản truy cập chia sẻ dữ liệu, duyệt web, email, in ấn,… được quản lý vả phân quyền trên máy chủ.

- Tăng khả năng bảo mật và an toàn dữ liệu nhờ quản trị và kiểm soát tập trung.

- Sự vận hành của mạng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ qui mô hay cường độ sử dụng.

- Sự tập trung các chức năng và dịch vụ vào máy chủ tạo điều kiện cho các máy trạm hoạt động hiệu năng cao hơn.

  • Yêu cầu thiết bị cơ bản:

- Máy chủ (servers)

- Máy trạm (clients)

- Switch

- Modem ADSL

- Cáp mạng RJ45

- Máy in và print server

- Wireless router hoặc wireless access point

  • Yêu cầu phần mềm

- Hệ điều hành Windows hoặc MAC

 
 
Chào Hàng Nóng Nhất
Bảng giá máy tính
Giải pháp về mạng
Dịch vụ kỹ thuật
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!
Mua Hàng
Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt